اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید دوره کارشناسی ارشد در سال 1399

 آگهی اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید دوره کارشناسی ارشد در سال 1399

 

اطلاعیه سایت

مشخصات جهت حراست

چک لیست

فرم2

فرم3

فرم4


تاریخ ایجاد: یکشنبه 16 شهريور 1399
تاریخ انتشار: سه شنبه 18 شهريور 1399
تعداد بازدید: 148تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:148
کاربران حاضر:1397