نهمين المپياد دانش آموزي علوم و فناوري نانو

تاریخ ایجاد: یکشنبه 1 مهر 1397
تاریخ انتشار: سه شنبه 24 مهر 1397
تعداد بازدید: 2453تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:2,453
کاربران حاضر:1400