اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید دوره دکتری در سال 1399

تاریخ ایجاد:  یکشنبه 4 آبان 1399
تاریخ انتشار: یکشنبه 4 آبان 1399
تعداد بازدید: 41تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:841
کاربران حاضر:1397