با حکم دکتر امیدخواه مدیر آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ابقاء شد.


با حکم دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دکتر سلمان طاهری دانشیار پژوهشکده فناوریهای نوین به مدت دو سال در مسئولیت مدیریت آزمایشگاه مرکزی ابقاء شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در این حکم دکتر امیدخواه ابراز امیدواری کرده است تا دکتر طاهری با اتکال به خداوند متعال و با همکاری کارشناسان و کارکنان آزمایشگاه مذکور در پیشبرد اهداف تعبین شده موفق و مؤید باشند.
تاریخ ایجاد:  سه شنبه 16 دی 1399
تاریخ انتشار: سه شنبه 16 دی 1399
تعداد بازدید: 107تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:107
کاربران حاضر:1397