مراسم روز درختکاری - 16 اسفند 96


مراسم روز درختکاری 16اسفند 96

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 16 اسفند 1396
تاریخ انتشار: یکشنبه 1 مهر 1397
تعداد بازدید: 2789تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:2,789
کاربران حاضر:1401