دبیرخانه نظارت بر اجرای سند کاتالیست

 
مختصری از فعالیت های دبیرخانه کارگروه تخصصی مشاور جهت نظارت عالی بر اجرای سند کاتالیست
 
 
 
 
 

تلفن تماس با دبیرخانه کاتالیست : 44787771

تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:6,217
کاربران حاضر:1394