با حکم دکتر امیدخواه:دبیر و اعضای شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست منصوب شدند.


به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با صدور احکامی دکتر سلمان طاهری را به عنوان دبیر شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست و همچنین آقایان دکتر محمدرضا حلواگر، دکتر هانی صیاحی، دکتر محمدعلی کیانی، دکتر علی اصغر محمدی ، دکتر مجتبی میرزایی، دکتر نجم الدین عزیزی، دکتر سیدحمید احمدی، دکتر مرتضی مافی، مهندس بالاور و خانم دکتر شعله حمزه زاده و مهندس سمیه جلیل زاده را به عنوان اعضای این گروه منصوب کرد و برای آنان در پرتو الطاف خداوند متعال در انجام وطایف مصرح در دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی ، سلامت و محیط زیست آرزوی موفقیت نمود..

 

تاریخ ایجاد:  1399/8/28
تاریخ انتشار: 1399/8/28
تعداد بازدید: 19تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:19
کاربران حاضر:1399