فرازهايي از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب؛ نخبه ها به سمت پژوهشگاه ها بروند.


حضرت آيت الله خامنه اي از نخبگان كشور خواستند تا فعاليت هاي علمي و پژوهشي خود را در پژوهشگاه‌ها دنبال كنند.

ايشان تصريح كردند: در هر دانشگاهي علاوه بر پژوهشگاه‌هاي مستقلي كه وجود دارد، لااقل بايد يك پژوهشگاه جدي به وجود بيايد. خود دانشگاه‌ها به امر پژوهش به صورت يك مجموعه در درون دانشگاه اهميت بدهند. نخبه‌هاي ما بروند به سمت پژوهشگاه‌ها. البته نه اينكه رابطه‌شان با دانش و تعليم و تعلم قطع شود بلكه همچنان كه ميل خود نخبگان هم همين است كه سراغ پژوهش بروند، جذب اين پژوهشگاه‌ها شوند و در آنجا كار پژوهشي انجام دهند.

امكانات همانطوري كه قبلا عرض كرديم در اختيارشان قرار بگيرد تا بتوانند پژوهش كنند. اين همان چيزي است كه يك نخبه را راضي مي كند، قانع مي كند، هم استعداد او را به جريان مي‌اندازد و به فعليت مي رساند و احساس مي كند، مي تواند كار كند، هم وسوسه‌هايي كه در مورد عدم امكان كار در كشور مي شود كه روزبه ‌روز هم اين وسوسه‌ها توسعه پيدا مي كند، خنثي و بي‌اثر خواهد شد.

در اين پژوهشگاه‌ها، اين امكان وجود دارد كه از تجربه علمي و از پختگي اساتيد دانشگاه‌ها كه بعد از پايان دوره خدمتشان بازنشسته شده‌اند، استفاده شود و اينها حضور پيدا كنند.

در اين صورت يك حلقه وصلي خواهد شد، بين نسل جديد پژوهنده و پژوهشگر كه همين جوان هايند و مجربيني كه دوراني را در دانشگاه‌ها گذرانده‌اند.

به مجموعه‌ نخبگان خيلي كمك شده. البته گوشه كنار گله‌گزاري‌هايي هست، من هم مي شنوم، غير از اين چيزهايي كه حالا در اين جلسه به من گفته مي شود، نامه مي نويسند، گزارش مي دهند، گله مي كنند.

بنابراين گله‌گزاري‌هايي هست اين گله‌ها حق هم هست بايد هم برطرف شود، شكي نيست اما شما نگاه كنيد ببينيد در پنج شش سال اخير ما كجا بوديم، به كجا رسيديم.

در مورد كمك به نخبگان و توجه به نخبگان، ما در پنج شش سال قبل از اين در نقطه صفر بوديم. چيزي به اين نام، كاري در اين جهت، حركتي به اين صورت وجود نداشت.

امروز خيلي كارهاي خوبي شده. اين توجه به نخبگان، اين جمع كردن نخبگان، اين شنيدن سخن نخبگان، اين استفاده از ذهن و فكر آن ها و برق هايي كه در ذهن نخبه‌ها مي زند، اينها چيزهاي جديدي است.

ما بايستي قدر بدانيم و متشكر باشيم. همه‌اش نبايد نقاط منفي را ديد. يكي از طبايع انسان فزون‌طلبي است. اين خصوصيت، بد هم نيست. فزون‌طلبي مثل بقيه خصوصيات و غرايز انساني، اگر در جاي خود قرار بگيرد، در جهت خود حركت كند، عامل پرواز انسان خواهد شد.

در زمينه معنويات هرچه انسان بتواند بايد فزون‌طلب باشد. كار علمي و كار فكري و كار پژوهشي هم يك بخشي از معنويات است.

بنابراين، اين فزوني‌طلبي در انسان هست. هرچه هم انسان داشته باشد، باز يك گوشه ناقصي كمبودي جلوي چشم انسان قرار مي گيرد، اين هيچ وقت تمام نمي شود. بايد ديد چه كار شده است. كارهاي زيادي شده است.

من مي خواهم عرض بكنم با اين كمك هاي فراواني كه مي شود، با وجود اين كارهاي خوبي كه صورت مي گيرد و واقعا باارزش است و بايد از مسوولين تشكر كرد، نبايد گذاشت با بوروكراسي‌هاي اداري و پيچ‌وخم‌هاي گوناگون، شيريني اين كار در كام نخبگان تلخ شود. اين را من جدا به مسوولين ذيربط در اين بخش توصيه مي كنم.

**
بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با نخبگان جوان در چهاردهم مهر سال 1389

 

تاریخ ایجاد: سه شنبه 1 مهر 1399
تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 مهر 1399
تعداد بازدید: 19تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:19
کاربران حاضر:1399