فراخوان سي و سومين جشنواره بين المللي خوارزمي

تاریخ ایجاد: دوشنبه 27 خرداد 1398
تاریخ انتشار: یکشنبه 26 خرداد 1398
تعداد بازدید: 949تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:949
کاربران حاضر:1398