معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی


 

معاونت اداری، مالی و پشتیبانی از 2 زیرمجموعه تشکیل شده است :

مدیریت امور اداری

مدیریت امور مالی
 

شرحی از وظایف حوزه معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی

 

 در راستای فراهم نمودن امکانات مورد نیاز بخش تحقیقات پژوهشگاه، معاونت پشتیبانی و منابع انسانی با دو زیرمجموعه امور پشتیبانی و منابع انسانی و امور مالی، هماهنگی، انجام و نظارت بر حسن اجرای وظایف پشتیبانی را بر عهده دارد.

جذب نیروی انسانی کارآمد، آموزش ضمن خدمت کارکنان، خرید مواد، لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای کلیه قسمتهای آزمایشگاهی، تحقیقاتی، اداری و آموزشی، ایجاد فضاهای مناسب کار، تدریس و تحقیق و سایر امور اداری و رفاهی ازوظایف این حوزه می باشد.


سرپرست معاونت اداری، مالی و پشتیبانی : آقای  دکتر محمدعلی کیانی

مسئول دفتر معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی : آقای محمود رجبی

تلفن تماس با دفتر : 44787746-44787747

نمابر دفتر :44787778
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:9,178
کاربران حاضر:1394